แท๊กซี่

กดมิเตอร์ใหม่ – มารยาท (?) ของคนขึ้น Taxi

วันก่อนผมขึ้น Taxi ไปส่ง @linching2 ที่บ้านก่อนจะเดินทางต่อไปที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ ตอนผมขึ้น Taxi นั้นผมก็บอกที่หมายเป็นที่พักของ @linching2 และเมื่อส่งเสร็จ ผ...