โต้ตอบ

5 คำตอบที่คุณควรตอบหัวหน้าแทนการบอกว่า “ผมทำไม่ได้”

หลายๆ ครั้งที่เราได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆ นั้น เรามักเจอปัญหาว่างานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากจนเป็นไปไม่ได้ เช่นไม่สามารถทำได้ในเวลาดังกล่าว หรือทีมงานไม่มีทรัพย...