3d photos

ทำไม 3D Photo ถึงเป็นคอนเทนต์ที่คุณไม่ควรมองข้าม

ก่อนหน้านี้ Facebook ก็เคยมีการอัพเดทรูปแบบการโพสต์คอนเทนต์ในแบบอื่นๆ อย่างเช่น GIF หรือแม้แต่ Live Photo ที่หลายๆ คนก็มีการเอาไปทำเป็นคอนทเนต์กันมาบ้างแล้ว และ...

Facebook เปิดให้โพสต์ 3D Photos ได้แล้ว

หลังจากเคยโชว์ใน F8 ไปก่อนหน้านี้ ตอนนี้ผู้ใช้งาน Facebook จะเริ่มได้รับการทยอยอัพเดทเพื่อให้ Facebook News Feed ของตัวเองนั้นสามารถดูภาพ 3มิติ (3D Photos) ได้แ...