4p

รู้จัก 4P หรือ 4C ของการตลาดแบบง่ายๆ ว่าคืออะไร

ถ้าเป็นคนในแวดวงการตลาด เราคงคุ้นเคยกับเรื่อง 4Ps กันอยู่แล้วเพราะเป็น Marketing Model ที่ถูกสอนกันมาช้านาน ซึ่งยุคหลังๆ ก็ได้มีการเพิ่มโมเดลใหม่ๆ ขึ้นมาอย่าง 4...