5c

รู้จัก 5C Framework ของการตลาดยุคใหม่ (และอนาคต) จาก CMO ของ Unilever

เมื่อต้องถามว่าการตลาดยุคใหม่ (และอนาคต) จะเป็นอย่างไร หลายๆ คนก็อาจจะโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Blockchain หรือการทำ AI หรือสร้างอะไรล้ำๆ กัน แต่ถ้าว่า...