acura

Comedians in Cars Getting Coffee : ไอเดีย Branded Content จาก Acura

ที่ผ่านมา เราอาจจะคุ้นเคยกับการทำ Webisode กันมาบ้างแล้วในประเทศไทยที่กลายเป็นเทรนด์ฮิตอยู่พักหนึ่ง (มีทั้งเวิร์คและแป๊กพอๆ กันไป) ผมเลยเอาเคสของการทำในรูปแบบคล...