adoption scale

พื้นฐาน 4 อย่างที่ทำให้คนเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ

เรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากและเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่าในแต่ละปีก็จะมีสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แ...