advertising

Digital Marketing tools

[ถาม-ตอบ] เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมีอะไรบ้าง?

วันก่อนมีคนถามผมทาง LINE @nuttaputch.com ว่าเครื่องมือการตลาดดิจิทัลมีอะไรบ้าง ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นคำถามที่ตอบไม่ง่ายอยู่เหมือนกัน (more…)...

Time-Based Metric – เมื่อผู้ผลิตคอนเทนต์เริ่มสนใจจะปฏิวัติโฆษณาออนไลน์

เวลาเราพูดเรื่องของการโฆษณาบนโลกออนไลน์นั้น เราก็คงจะคุ้นเคยกับคิดคำนวนด้วยหลัก CPM (Cost per thousand impressions) หรือถ้าอธิบายง่ายๆ คือการคำนวนต้นทุนว่ามีการ...