advertorial

#Opinion – ทำคอนเทนต์ Advertorial อย่างไรกับ Publisher ให้เวิร์ค?

การใช้ Influencer Marketing เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เทรนด์การใช้งบประมาณของแบรนด์ในส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ Publisher มากมายไม...

เรื่องน่าห่วงของแบรนด์และคนทำคอนเทนต์ในวันที่ Native Ad ล้นตลาด

เมื่อเราเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคเริ่มคอนโทรลสื่อมากขึ้นเช่นเดียวกับที่เริ่มถอนความสนใจจากโฆษณาทั่วๆ ไปแล้วไปใส่ใจกับการติดตามคอนเทนต์จากช่องทางใหม่ๆ นั่นก็ทำให้บร...

สิ่งที่นักการตลาดควรดูเวลาจะทำ Native Advertising / Advertorial

เทรนด์การทำ Native Advertising กับบรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลนั้นน่าจะเป็นอีกสิ่งที่หลายๆ คนเริ่มตื่นตัว เช่นการเริ่มทำ Advertorial กันอย่างจริงจังมากขึ้น ...