ashley madison

Ashley Madison ออกโฆษณาใหม่ ปรับภาพลักษณ์ให้ดูเบาลงและเข้าถึงกว่าเดิม

สำหรับคนไทยแล้ว บริการ Ashley Madison อาจจะไม่ค่อยที่รู้จักนัก แต่ในต่างประเทศออกจะเป็นบริการที่ถูกพูดถึงพอสมควรเพราะมันคือบริการหาคู่ / ความสัมพันธ์สำหรับคนที่...