assistant

#Adน่าดู – เมื่อ Google Assistant ไปอยู่ในหนังดัง

ไหนๆ เราก็เพิ่งผ่านช่วงออสการ์ไปซึ่งก็เป็นเวลาที่คนสายหนังจะรู้สึกคึกคักอยากติดตามว่าหนังที่ตัวเองชอบจะได้รับรางวัลหรือไม่ และแน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆ ก็คงจะหาวิธี...