bnk48

สิ่งที่นักการตลาดควรเรียนรู้จากปรากฏการณ์ BNK48

หนึ่งในกระแสสุดดังช่วงนี้คงไม่พ้นกระแสของ BNK48 ที่ตอนนี้ใครๆ ก็น่าจะร้องเพลง (พร้อมกับเต้น) คุ้กกี้เสี่ยงทายกันได้ (หรืออย่างน้อยๆ ก็น่าได้ยินกันบ้านล่ะ) (mor...