brainstorm

3 ปัจจัยที่ทำให้ Brainstorm ไม่เวิร์คเลย

การทำ Brainstorm เป็นกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในแทบทุกบริษัทเวลาที่เราพยายามจะหา "ไอเดีย" ใหม่ๆ สำหรับสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าตลกคือพอเราคุยกันจริงๆ แ...

ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคิดแบบ Six Thinking Hats

ในการประชุมหรือคุยงานระดมสมองเพื่อหาไอเดีย ไม่ว่าจะเพื่อแก้ปัญหาหรือหาแนวทางใหม่ๆ นั้น หลายๆ ทีที่เรารู้สึกว่าการประชุมไม่ไปไหน หรือไม่ก็เสียเวลาเกินจำเป็นโดยไม...