Brand Communication

การสื่อสารการตลาดแบบ TVC Centric คืออะไร แล้วทำไมมันถึงไม่เวิร์ค?

หนี่งในคอนเซปต์ที่นักการสื่อสารยุคใหม่จะพูดกันเยอะคือการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ที่เราทำกันมานานได้แล้ว ซึ่งหนึ่งในคอนเซปต์ที่ถูกหยิบมาพูดกันเยอะคื...