broadcast

article placeholder

IPTV คืออะไร?

วันก่อนผมได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งในรายการ DigiLife นั่นก็คือ VooZ TV ซึ่งเป็น IPTV เต็มรูปแบบที่จะเปิดให้บริการในประเทศไทยภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งก็ได้รั...