bullying

เราเฉยชากับความรุนแรงตรงหน้าแค่ไหน?

ในต่างประเทศนั้น การ Bully หรือการกลั่นแกล้ง/ทำร้ายกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นประเด็นระดับประเทศมาแล้วในสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าสนใจมากกับประเทศที่มีเสรีภาพมาก็...