business analysis

EP 63: วิเคราะห์จุดขายของธุรกิจว่าจะยั่งยืนหรือไม่ด้วย VRIO Framework

อีกหนึ่งโมเดลที่ควรรู้กับการดูว่าจุดขายของธุรกิจเรานั้นมีจริงไหม? จะยั่งยืนหรือเปล่า? ด้วยสิ่งที่เรียกว่า VRIO Framework นั่นเองล่ะครับ ...