business plan

ปัญหาการตลาดมักเจอของ SME ที่ไม่ใช่เรื่องลง Facebook Ad

ช่วงอาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปร่วมเป็นกรรมการของ Thailand Designer Award ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ดีไซน์เนอร์แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ ประกวดเสื้อผ้าและนำเสนอแผนธุรกิจ ...