canvas

[ฟรี] Inbound & Outbound Content Ecosystem Planning Canvas

ด้วยเหตุที่ตอนนี้มันก็มีการพูดถึงคอนเทนต์หลายประเภทตามศัพท์การตลาดใหม่ๆ อย่าง Inbound Marketing หรือการทำ Content Ecosystem ต่างๆ แล้วก็มีมาถามผมกันหลายคนว่าคื...

[แจกฟรี] ครบเครื่องทำคอนเทนต์ในแผ่นเดียว – Content Marketing Canvas

มีหลายๆ คนมักขอให้ผมช่วยสรุปพื้นฐานสำคัญๆ ของการทำ Content Marketing หน่อยว่าต้องมีอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ลูกค้าบางคนก็จะถามว่าเอเยนซี่ต้องมีอะไรให้กับเขาบ...