chat

LINE Sticker Marketing: การตลาดคอนเทนต์ในบทสนทนา – สิ่งที่ควรรู้ โอกาส และข้อควรระวัง

ณ ชั่วโมงนี้ ถ้าพูดถึงโปรแกรมแชท (Messaging Service) ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั้น คงไม่มีอะไรเกินหน้าเกินตา LINE เป็นแน่แท้ด้วยยอดผู้ใช้บริการทั้งโลกทะลุ 80 ล...