concept

รู้จัก Pareto’s Law – กฎ 80/20 และการใช้งานในการตลาด

ตัวเลข 80/20 มันเป็นตัวเลขที่มีการพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาพูดถึงธุรกิจและการตลาด มันคืออะไร ทำไมถึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎ 80/20 ใครเป็นคนคิด สำคัญอย่างไรในการวางแผน...