consumer

รู้จัก 5C Framework ของการตลาดยุคใหม่ (และอนาคต) จาก CMO ของ Unilever

เมื่อต้องถามว่าการตลาดยุคใหม่ (และอนาคต) จะเป็นอย่างไร หลายๆ คนก็อาจจะโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Blockchain หรือการทำ AI หรือสร้างอะไรล้ำๆ กัน แต่ถ้าว่า...

เรื่องควรคิดให้เคลียร์ ว่าใครคือ Consumer / Customer / Audience

หลายๆ ครั้งที่ผมฟังแผนการสื่อสารการตลาดนั้น ผมต้องทักกลับไปยังคนพรีเซนต์บ่อยๆ ว่า "ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ?" แน่นอนว่าหลายๆ ครั้งผู้พรีเซนต์ก็พอจะตอบได้ แต่หล...