content calendar

แจกฟรี – Content Calendar Template

ก่อนหน้านี้เคยเขียนบล็อกเรื่อง Content Calendar เพื่ออธิบายความสำคัญ รวมทั้งแนวทางการใช้งานต่างๆ ที่คนทำงานคอนเทนต์หรือเจ้าของเพจจะมีไว้เพื่อบริหารและดูภาพรวมขอ...

Content Calendar หน้าตาอย่างไร? จำเป็นไหมที่ต้องทำ?

การทำ Content Calendar เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทำงานสาย Content Management จะรู้ดีว่าค่อนข้างสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการคอนเทนต์นั้นสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประส...