content curation

หลักสำคัญของการทำ Content Curation ให้เวิร์ค

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปสอนวิชา Content Marketing ในนักศึกษาปริญญาโท แล้วก็มีการพูดเรื่อง Content Curation ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่สำคัญเหมื...