content markeitng

Content Sustainability – ทำคอนเทนต์ให้ยั่งยืน

ตอนที่บรรยายเรื่อง Content Marketing นั้น สิ่งที่ผมจะพูดบ่อยๆ คือหลายธุรกิจอาจจะพบว่าการทำคอนเทนต์ช่วงแรกๆ นั้นไม่ใช่โจทย์ยากอะไรมากนัก เพราะเรายังมีเรื่องที่ต...