content markeitng

การทำ Content Marketing สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ “ซื้อทันที”

ถ้าพูดถึงเรื่องการทำ Content Marketing สำหรับสินค้าทั่วๆ ไปแล้วนั้น หลายคนก็คงเน้นไปเรื่องของการทำ Sale Content ประเภทว่าเห็นแล้วคลิกซื้อ ปิดการขายให้เร็ว และน...

Content Sustainability – ทำคอนเทนต์ให้ยั่งยืน

ตอนที่บรรยายเรื่อง Content Marketing นั้น สิ่งที่ผมจะพูดบ่อยๆ คือหลายธุรกิจอาจจะพบว่าการทำคอนเทนต์ช่วงแรกๆ นั้นไม่ใช่โจทย์ยากอะไรมากนัก เพราะเรายังมีเรื่องที่ต...