content

Hahn Academy – ใช้ Content สร้างให้เบียร์มีนวัตกรรมและจินตนาการ

การทำ CO-Create Content เป็นหนึ่งในเทคนิคที่หลายแบรนด์ใช้เป็นกลยุทธ์ดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย กลไกสำคัญคือการที่ให้สมาชิกหรือคนที่ติดตามแบรนด์ได้มีโอกาสส...

Infographic อธิบายพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคใน U.S.

โลกดิจิตอลได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคไปมากพอสมควร ทั้งเรื่องความเชื่อถือต่อแหล่งที่มาของข้อมูล ช่องทางในการรับสื่อต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน...

9 ประเภทคอนเทนต์บน Facebook ที่ (น่าจะ) เวิร์ค

สำหรับคนทำ Facebook Page นั้น หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการให้คอนเทนต์ถูกแชร์หรือมีปฏิสัมพันธ์มาก เพื่อที่จะได้มีการเผยแพร่ไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ของบรรดาแฟนๆ ซึ่ง...

ไอเดีย Content Marketing – เมื่อให้ FB Page จีบกัน!?

เมื่อพูดถึงการทำ Fan Page ทั่วๆ ไปของแบรนด์แล้วนั้น เรามักเจอการหาคอนเทนต์น่าสนใจจากแหล่งต่างๆ มา “เล่าใหม่” ในแบบของแบรนด์เอง (ประหนึ่งว่าแบรนด์กำลังทำนิตยสารข...

ทำอย่างไรถึงจะเพิ่ม EdgeRank (อย่างไม่ออกทะเล)

หลังจากที่บล็อกที่แล้วผมอธิบายไปพอสังเขปว่าอะไรคือ EdgeRank และมันสำคัญอะไรกับการทำ Facebook Page ทีนี้หลายคนก็ต้องเจอสถานการณ์แน่ว่าเมื่อ EdgeRank ตก จะทำต้องท...