contextual

Contextual Ad คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับการลงโฆษณาในอนาคต?

ถ้าเราติดตามข่าวสารเรื่องการตลาดยุคดิจิทัลนั้นก็จะได้ยินการพูดเรื่อง Contextual Ad อยู่บ่อยๆ จากผู้ให้บริการโฆษณาอย่าง Facebook และ Google อยู่เสมอ (โดยเฉพาะราย...