cooler

ในที่สุดก็เฉลย ว่า #VShine คืออะไร

หลังจากที่ผมเขียนบล็อกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนว่ากำลังมีเทรนด์ #VShine เกิดขึ้นใน Instagram (ตอนนี้มีคนถ่ายรูปและติด Tag นี้ไปกว่า 1,800 รูปแล้ว) ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก...