covid-19

COVID-19 กับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาโลก

สถานการณ์ COVID-19 นั้นส่งผลกับธุรกิจในทุกภาคส่วน และอุตสาหกรรมโฆษณาเองก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งคำถามว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ...
content marketing

ปรับ Content Marketing หลัง COVID-19

หนึ่งในคำถามที่ผมโดนถามอยู่บ่อยครั้งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่หลังจากวิกฤตนี้ในการทำคอนเทนต์ นักการตลาดต้องมีการวางแผนอะไรอย่างไ...

คนอยากเสพคอนเทนต์อะไรในช่วง COVID-19

เป็นที่พอจะเดากันได้ว่าการอยู่ในภาวะ COVID-19 นั้นทำให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากคนต้องอยู่บ้านเสียส่วนใหญ่ และก็จะมีการเสพคอนเทนต์ต่างๆ มากขึ้นเป็นธ...