crisis communication

สื่อสารกับพนักงานในช่วงวิกฤตอย่างโปร่งใส เข้าใจ และเห็นใจ

ด้วยเรื่องการเข้าออฟฟิศในตอนที่มีประกาศให้ WFH นั้นก็มีหลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ออฟฟิศทั้งในแง่มุมของเป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการ หัวหน้า เช่นเด...