customer engagement

3 Engagement ที่ธุรกิจต้องมีในวันนี้ – แง่คิดควรรู้จากสัมนาของ INTAGE Thailand

ปรติ Intage Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดชั้นนำของโลกจะมีงานสัมนาประจำปีเพื่ออัพเดทประเด็นสำคัญที่ธุรกิจควรจะให้ความสนใจ โดยปีนี้ทาง INTAGE ...