customer journey

เรียนรู้ Customer Journey แบบง่ายๆ ผ่าน Facebook Ad Objective

หนึ่งในเรื่องที่ผมมักพูดบ่อยๆ ว่าสำคัญมากๆ สำหรับการวางแผนการตลาด ก็คือเรื่องของการวางคอนเทนต์ต่างๆ ตาม Customer Journey เพราะโจทย์สำคัญของการตลาดคือการพาลูกค้...

Customer Journey – วิถีการซื้อของที่คนขายของควรรู้

พูดถึงเรื่องการขายของนั้น หลายๆ คนล้วนอยากให้คนมาซื้อของของตัวเองเป็นแน่ และคำถามที่หลายๆ คนก็พยายามหาคำตอบคือคนจะมาซื้อของเราได้อย่างไร (more…)...