customer

ข้อเท็จจริงเรื่องลูกค้าที่เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดต้องเข้าใจ

เวลาผมบรรยายเรื่องการตลาดนั้น สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเสียยิ่งกว่ากลยุทธ์ (และมักบ่นบ่อยๆ ว่าคนมักจะใช้เวลากับมันน้อยมาก) ก็คือเรื่องของลูกค้า เพราะท้ายที่สุดแ...

2 เรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนไปในการตลาด

จากที่วันก่อนนั้นผมได้พูดถึงประเด็น 2 ขั้วของประสบการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในการตลาดซึ่งมาจากหนังสือ Winning Her Business ของ Bridget Brennman ไปแล้วนั้น ม...

เข้าใจลูกค้าแบบง่ายๆ ด้วยโมเดล 5Ws of Customer

เวลาพูดถึงการทำการตลาดนั้น โมเดลที่เราน่าจะรู้จักกันเยอะคือ 4P ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เอาจริงๆ เราก็สามารถนำโมเดลอื่นๆ มาใช้ในการคิดและอธิบายธุรกิจได้เหม...

เรื่องควรคิดให้เคลียร์ ว่าใครคือ Consumer / Customer / Audience

หลายๆ ครั้งที่ผมฟังแผนการสื่อสารการตลาดนั้น ผมต้องทักกลับไปยังคนพรีเซนต์บ่อยๆ ว่า "ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ?" แน่นอนว่าหลายๆ ครั้งผู้พรีเซนต์ก็พอจะตอบได้ แต่หล...