data analytics

การใช้ AI เพื่อสร้าง Experience ที่ดีขึ้นในสนามบิน Changi

หนึ่งในสนามบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกอย่าง Changi ที่ประเทศสิงค์โปร์นั้นก็ขยันในการพัฒนาสนามบินให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย โดยปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่...

การวิเคราะห์ข้อมูล 4 แบบที่การตลาดดิจิทัลควรรู้จักในวันนี้

ในวันนี้ที่ธุรกิจมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นธรรมดา ซึ่งทาง Adobe เองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโซล...