decision marketing unit

Decision Marketing Unit (DMU) คืออะไร? สำคัญอย่างกับธุรกิจ B2B

มาเข้าใจคนที่เกี่ยวข้องสำคัญกับการตลาด B2B หรือที่เรียกว่า Decision Marketing Unit กันว่ามีใครบ้าง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร และสำคัญอย่างไรกับการทำการตลาดของเรา ...