design thinking

5 ปัญหามักเกิดและทำให้ Design Thinking ล้มเหลวในองค์กร

กระบวนการทำ Design Thinking เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและแพร่หลายมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจากกระแสการพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร ซึ่งเราก็จะเห็นการฝึกอบรม D...

3 เงื่อนไขสำคัญของการสร้าง Innovation ที่ประสบความสำเร็จ

เวลาที่ต้องบรรยายเรื่อง Design Thinking หรือ Innovation นั้น ก็จะมีคำถามกันบ่อยๆ ว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นมานั้นประสบความสำเร็จ ถ้าเ...

Design Thinking คืออะไร? ทำไมนักการตลาดและผู้บริหารควรจะรู้?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงการทำ Design Thinking กันมากขึ้นในวงการบริหารธุรกิจและการตลาด และหลายๆ คนก็อาจจะสงสัยว่า Desing Thinking คืออะไร ทำไมต้องสนใจก...