Diet Coke

ตู้กด Diet Coke ที่(ผอม)บางที่สุดในโลก

Coke ยังเป็นแบรนด์ที่ขยันสร้างอะไรสนุกๆ ให้เราดูอยู่เรื่อยๆ ทั้งในแง่การจัด Event หรือการทำ Activation ที่สร้างกระแสให้เห็นอยู่บ่อยๆ เพราะแค่ไอ้เครื่องกดโค้กนี่...