different

6 แนวทางสร้างความแตกต่างให้คอนเทนต์

จากประเด็นว่าจะสร้างความแตกต่างให้กับคอนเทนต์ได้อย่างไรในวันที่มีคอนเทนต์ล้นตลาดนั้น (ซึ่งจริง ๆ เป็นคำถามที่ผมได้รับค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน) ผมอยากให้ลองเทียบเค...