digital ad

Internal Trading Desk – อนาคตของแบรนด์และวิกฤตของเอเยนซี่

คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าทุกวันนี้การซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์กลายเป็นเรื่องปรกติของหลายๆ บริษัทไปแล้ว และนับวันก็จะมีเม็ดเงินงบประมาณมาให้กับการซื้อโฆษณา Facebook / Go...