digital technology

Digital Management: โลกดิจิตอลที่ก้าวกระโดดกับฝันร้ายของผู้บริหารธุรกิจ

วันก่อนผมได้นั่งพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจและตำแหน่งงานต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มสังเกตเห็นคือธุรกิจกลุ่มดิจิตอลโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่นั้นล้วนมีผู้บริหาร...