digital technology

[Marketing 5.0] การแต่งงานกันของ Marketing และ Technology (และปัญหาที่อาจจะตามมา)

เมื่อ Marketing 5.0 บอกว่าเราจะเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการตลาดมากขึ้นแล้วนั้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันในองค์กร การแบ่งหน้าที่และการทำงานของแผนกกา...

Digital Management: โลกดิจิตอลที่ก้าวกระโดดกับฝันร้ายของผู้บริหารธุรกิจ

วันก่อนผมได้นั่งพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจและตำแหน่งงานต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มสังเกตเห็นคือธุรกิจกลุ่มดิจิตอลโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่นั้นล้วนมีผู้บริหาร...