digital transofmration

การปรับตัวสู่ดิจิทัลไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์

พอเราพูดถึงเรื่องยุคดิจิทัลและการปรับตัวของธุรกิจให้รับยุคนี้ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในวงการ ถูกพูดถึงในงานสัมมนามากมายนั้น สิ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ คือเรื่องก...