display

Ad Frequency คืออะไร? สำคัญอย่างไร? ควรมากหรือน้อย?

สำหรับหลายๆ คนที่เพิ่งเริ่มลงโฆษณาและยังไม่เคยผ่านงานสื่อสารการตลาดมาก่อนนั้นก็อาจจะมีงงๆ บ้างเมื่อเราพูดถึง Ad Frequency (หรือบางทีก็จะเรียกรวบไปเลยว่า Frequen...