e-learning

ข้อดี / ข้อเสียและความเห็นของผมต่อ Online Training

เทรนด์บอกว่าเราจะฝึกพนักงานด้วย Online Training มากขึ้น สิ่งนั้นดีจริงหรือ? มันมีข้อดีเยอะก็จริง แต่มันมีข้อเสียด้วยหรือเปล่า? เรามาทำความเข้าใจกันครับ ...