ecosystem

แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้าง Content Ecosystem

หลังจากที่ Facebook ทำการลด Reach กันไป หลายๆ คนก็เริ่มหาทางปรับตัวซึ่งหนึ่งในสิ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของ Content Ecosystem (ซึ่งผมก็ได้มีการทำคลิปอธิ...

Content Ecosystem คืออะไร? สำคัญไฉน?

หนึ่งใน Topic สำคัญวันนี้คือการที่นักการตลาดต้องรู้จักสร้าง Content Ecosystem ให้กับธุรกิจของตัวเอง แล้วมันคืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ ก่อนในคลิปนี้นะ...