facebook live

ทำ Facebook Live หรือ Video ดี?

ในช่วงที่ Facebook มีการปรับ Algorithm (รวมทั้งตอนนี้) ก็จะมีการออกมาพูดบ่อยๆ ว่าเราควรหันมาทำคอนเทนต์ที่มีโอกาสได้เห็นมากขึ้นบน News Feed ซึ่งตัว Facebook Live...