fan

ซื้อ Fan กับ Follower เวิร์คหรือไม่?

วันก่อนผมนั่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจขายของออนไลน์ ผมก็แนะนำไปเรื่องการสร้าง Fan Page และแนวทางคอนเทนต์ไป จนมาถึงประเด็นเรื่องจำนวนคนตามไม่ว่าจะบน...

7 ประเภทของ Fan บน Soical Media ที่คุณควรทำความรู้จัก [Infographic]

แน่นอนว่า Social Media เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เอื้อต่อการรวมกลุ่มก้อนหรือการจัดตั้งกลุ่มสังคมภายใต้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นพูดคุย...