flappy bird

Infographic สรุปสถิติความสำเร็จ (และจุดจบ) ของ Flappy Bird

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นาน เกม Flappby Bird น่าจะเป็นเกมยอดฮิตที่คนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยความยากบรม (จริงๆ) จนถูกท้าทายให้ทุกคนต้องโหลดก่อนที่มันจะถู...