goal

12 ลักษณะของคนที่มักจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้อยู่เสมอ

ใครๆ ก็ล้วนมีความฝันกัน จะฝันยิ่งใหญ่หรือฝันเล็กๆ น้อยก็ล้วนแต่มีความหมายกับแต่ละคนทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถคว้าความฝันหรือทำให้มันเป็นจริงได้อย่างที่ห...