google space

Google กับภารกิจพัฒนาคนดิจิทัลในไทย

นอกจากการพัฒนาเรื่องของเครื่องมือการตลาดดิจิทัลให้ล้ำ ฉลาดมากขึ้น และใช้ง่ายกว่าเดิมแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ Google เองก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องการพัฒ...