government

แม่แบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพประเทศของสิงคโปร์

เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปงาน CommunicAsia 2014 ซึ่งถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเลยก็ว่าได้ ในงานน...